Föräldrastöd

Ibland kan man som förälder ha behov av att prata med någon om sitt barn, familjen, föräldrarollen etc. Järfälla kommun har olika former av stöd som föräldrar själva kan söka, som exempelvis Järfälla föräldramottagning och familjerådgivningen eller BUP (Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen).

Länkar

Järfälla stöd och behandling
BUP Jakobsberg