Förskolans verksamhet

Organisation

  • Montessoriförskolan Rosa Tornet drivs av Toddlarna AB som är en del av Växthusets montessoriförskolor. Ägare är Anna Berggren.
  • Förskolan har tre avdelningar, en för våra små "toddlare" 1-2 år, en för 3-4 år och en avdelning för de äldre barnen.
  • På Guldpärlan går 9 barn  i åldrarna 1-2 år.
  • På Ädelstenen går 9-10 barn  i åldrarna 3-4 år.
  • På Silverklockan går 5-6 åringarna som är 18 stycken.
  • Förskolans verksamhet utgår från läroplanen för förskolan och bedrivs enligt montessoripedagogiken.