Förskolans verksamhet

Organisation

  • Montessoriförskolan Rosa Tornet drivs av Toddlarna AB som är en del av Växthusets montessoriförskolor. Ägare är Anna Berggren och Agneta Tunander.
  • Förskolan har två avdelningar, en för våra små "toddlare" och en för de äldre barnen.
  • På småbarnsavdelningen går  12 barn i åldrarna 1-2 år.
  • De äldsta barnen är 22  stycken i åldrarna 3-6 år.
  • Förskolans verksamhet utgår från läroplanen för förskolan och bedrivs enligt montessoripedagogiken.