Årets mål

Prioriterade mål för 2020/2021

 

Utveckla det digitala arbetet genom att 

•barnen får vara mer aktiva i portfolio och blogg

•barnen blir producenter istället för konsumenter av den digitala tekniken

 

Arbeta mer med teknik genom att 

• använda nya material , ex byggmaterial

• lär oss om uppfinningar , veckans uppfinning

•lära oss om robotar, skapa egna och låna från Fröhuset

•uppmärksamma vardagstekniken runt omkring oss.