Årets mål

Prioriterat mål för 2019/2020: Nytt kvalitetsarbete implementeras

Vi arbetar med fyra fokusområden under året, med tre månaders intervall från augusti till oktober, från oktober till december, från januari till mars och från mars till juni. Varje fokusområde innehåller nedanstående punkter:

1)       Observation, nulägesanalys

2)       Läroplansmål

3)       Planering och genomförande

4)       Utvärdering och analys

5)       Åtgärder för vidareutveckling