Årets mål

Prioriterade mål för 2021/2022

 

 Salutogent arbetssätt

 •Vi vill utveckla vårt arbetssätt utifrån ett lösningsfokuserat synsätt

 •Vi ser barnens styrkor och arbetar för att alla barn ska lyckas

 •Vi gör anpassningar som stärker barnets utveckling

 

Lärmiljön

 •Vi vill utveckla miljöarbetet på förskolan  och arbeta mer med hållbar utveckling

 •Vi vill vidareutveckla lärmiljön för att  på bästa sätt möta barnens behov