Årets mål

ROSA TORNETS PRIORITERADE MÅL LÄSÅRET 22/23 

 

Samarbete 

1) Vi ska arbeta för att få en röd tråd i hela verksamheten genom att öka samarbetet mellan avdelningarna 

 

Montessoripedagogiken 

2) Vi vill arbeta för att Montessoriarbetet i större utsträckning präglar verksamheten.  

3) Vi ska arbeta vidare med ett salutogent förhållningssätt