Klagomålshantering

Klagomålsrutin

Montessoriförskolan Rosa Tornet

Enligt skollagen (2010:800)  kap 4 § 8 ska förskolan ha skriftliga rutiner för hur eventuella klagomål ska hanteras. I samråd med personal och föräldrar har vi tagit fram följande rutiner:  

  1. Om Ni har klagomål att framföra ber vi Er att i första hand vända Er till den i personalen som berörs av Ert ärende.
  2. Om Ni efter samtal med vår personal känner att Ni fortfarande har klagomål ber vi Er att kontakta rektor på telefon: 580 275 00 eller mail: info.rosatornet@ahavaxthuset.se
  3. Ärendet kommer att framföras till styrelsen  och även hanteras i förskolans kvalitetsarbete.

Vår förhoppning är att att kunna hålla personlig kontakt med Er i ärendet och att behandla frågan så snart vi kan.

Anna Berggren
Rektor