Värdegrundsarbetet Hjärta och Hjärna

Fred och förståelse var frågor som låg Maria Montessori varmt om hjärtat. Hon såg barnen som fredsbärare och det är något vi vill ta fasta på även i vår verksamhet. Vi vill att alla våra barn/elever ska känna solidaritet och empati för andra människor, både de som finns i barnets närhet men också för andra människor runt om i världen, genom att utgå från sitt eget agerande.Vårt värdegrundsarbete Hjärta och Hjärna är framtaget av elever, föräldrar och personal.

 

HJÄRTA                                                                                                                        

 Jag mår bra!    
Detta uppnår vi genom att barn, vårdnadshavare och personal

HJaerta-         samarbetar

-         är trevliga mot varandra

-         respekterar att vi är olika

-         lyssnar på varandra

-         får känna att vi lyckas

-         känner oss trygga

-         känner att vi är en del av en gemenskap

 

 HJÄRNA

Jag lär mig!       
Detta uppnår vi genom att barn, vårdnadshavare och personal

Hjaerna-         samarbetar

-         kommer i tid

-         skapar en trevlig arbetsmiljö

-         har med sig rätt saker

-         får förutsättningar för att arbeta

-         inspirerar och motiverar till lärande