Sjukdomspolicy

Avsikten med förskolans sjukdomspolicy är att informera om vad som gäller då ditt barn är sjukt samt att informera om när det är lämpligt för barnet att komma tillbaka till förskolan efter sjukdom. Dokumentet bygger på Socialstyrelsen skrift ”Smitta i förskolan – en kunskapsöversikt”. För den som vill ha ytterligare information om sjukdomar hänvisar vi till även till vårdguiden www.1177.se
 

Förskolans sjukdomspolicy